ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ

___________________________________________________


Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης

Μετρήσεις κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος

Μετρήσεις κατανάλωσης φυσικού αερίου

Μετρήσεις ισοδύναμης έκλυσης CO2
Δημοτικό Κολυμβητήριο
(αποδυτήρια & λουτρά)

Μέτρηση κατανάλωσης φυσικού αερίου.

2o Νηπιαγωγείο Συκεών

Μέτρηση κατανάλωσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος.

2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Παύλου

Μέτρηση κατανάλωσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος.

Δημοτικό Κατάστημα Αγίου Παύλου

Μέτρηση κατανάλωσης φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος.

Στη σημερινή εποχή, που χαρακτηρίζεται από πολλαπλές προκλήσεις σε επίπεδο τεχνολογικό, οικονομικό και οικολογικό, η σημασία της διαχείρισης ενέργειας είναι διαρκώς αυξανόμενη. Σύμφωνα με στοιχεία της Γ.Γ. ΕΣΥΕ (νυν ΕΛΣΤΑΤ) για το έτος 2010, οι δημόσιες και δημοτικές αρχές συμπεριλαμβανομένου και του φωτισμού οδών, κατανάλωσαν το 5,88% της εθνικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Δήμος Νεάπολης - Συκεών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “CITΥ_SEC” του προγράμματος “Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη” υπέγραψε τη 10η Ιουνίου 2011 το Σύμφωνο των Δημάρχων, που αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο τη μείωση του ποσοστού εκπομπής CO2 κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020.

Στο πλαίσιο των σχετικών δράσεων του, ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών κατέγραψε για το 2012 ότι οι κτηριακές εγκαταστάσεις του συμμετέχουν κατά 66,32% στη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Όσον αφορά την πηγή ενέργειας στα κτήρια, το 65.3% είναι φυσικό αέριο, το 26.82% είναι ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ το υπόλοιπο είναι ορυκτά και υγρά καύσιμα.

Η εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σε Δημοτικά κτήρια δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών να σχεδιάσει τις δράσεις του και να πετύχει τους ενεργειακούς του στόχους μέσα από ένα χρήσιμο εργαλείο με καινοτόμα χαρακτηριστικά και πολλαπλά οφέλη.Η διαχείριση ενεργειακών πόρων έρχεται να απαντήσει στα εξής: πού, πότε, γιατί. Η διαχείριση συνίσταται στην τηλεμετρία και τον τηλε-έλεγχο, δηλαδή τη συγκέντρωση των μετρήσεων και τη διάθεση τους στο διαδίκτυο κι επιπλέον το χειρισμό των εγκαταστάσεων από απόσταση. Συγκεκριμένα εγκαταστάθηκαν:
1. Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Μετρητές φυσικού αερίου.
3. Μονάδες συλλογής και επεξεργασίας μετρήσεων.
4. Βάση δεδομένων και διαδικτυακή πύλη απεικόνισης των μετρήσεων.
5. Οθόνες στα επιλεχθέντα κτήρια του Δήμου, όπου παρουσιάζονται τα δεδομένα σε μορφή slide show.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
  Καταγράφονται 36 ηλεκτρικά μεγέθη (ενέργεια, ισχύς, τάση, ρεύμα, συντελεστής ισχύος κλπ) με τα οποία ακτινογραφείται η ενεργειακή συμπεριφορά των κτηρίων και προκύπτουν συμπεράσματα όχι μόνο για την ποσότητα, αλλά και για την ποιότητα του ηλεκτρικού ρεύματος.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
  Καταγράφεται η κατανάλωση φυσικού αερίου σε kWh, λαμβάνοντας υπόψη για τη μετατροπή των κυβικών μέτρων (m^3) το συντελεστή θερμογόνου δύναμης και το συντελεστή διόρθωσης.

  Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε:
  ΕΠΑ Θεσσαλονίκης
  και
  ΕΠΑ Αττικής.CO2
  Υπολογίζεται η έκλυση ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με το ΦΕΚ 407-Β-2010.


ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
  Στους συνδέσμους που παραπέμπει η παρούσα σελίδα είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό τα δεδομένα που προβάλλονται και στις οθόνες των δημοτικών κτηρίων, δηλαδή:
  • Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (Kwh) την τρέχουσα ημέρα, τον τρέχοντα μήνα και το τρέχον έτος.
  • Η έκλυση ισοδύναμου CO2 το τρέχον έτος για τις παραπάνω καταναλώσεις.
  • Συγκριτικά συγκριτικά διαγράμματα των καταναλώσεων των επιλεχθέντων κτηρίων.

  Το υπόλοιπα μεγέθη είναι διαθέσιμα στο διαχειριστή του συστήματος, τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.
Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας που εγκαταστάθηκε αποτελεί ένα προηγμένο πληροφοριακό σύστημα με ιδιαίτερα συστατικά στοιχεία:
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ
  • Μεγάλη γκάμα υποστηριζόμενων συσκευών (hardware agnostic).

  • Δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης δεδομένων σε περίπτωση δυσλειτουργίας του δικτύου (intranet/internet).

  • Οπτικοποίηση των δεδομένων σε σύγχρονο Web Portal για πρόσβαση μέσω browser ανεξαρτήτως χρόνου, τόπου και συσκευής: Συγκριτικά διαγράμματα, εξαγωγές αναφορών, απεικόνιση σε χάρτη.

  • Παροχή υπηρεσίας ως SaaS ή σε τοπικό διακομιστή.
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
  • Επέκταση με εφαρμογές αυτοματισμού για ρύθμιση και χρονοπρογραμματισμό συσκευών.

  • API για χρήση των δεδομένων ανάλογα με τις εκάστοτε ιδιαίτερες ανάγκες.

  • Ενοποίηση με 3rd party συστήματα.ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
  • Ως προς το εύρος της εγκατάστασης: Η αρθρωτή αρχιτεκτονική του συστήματος επιτρέπει την εύκολη επέκταση σε άλλα σημεία και κτήρια, την εκμετάλλευση υφιστάμενων μετρητικών συστημάτων, καθώς και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης νέου εξοπλισμού.

  • Ως προς το είδος των μετρήσεων: Εκτός από ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο, υπάρχει πρόβλεψη καταμέτρησης νερού, αντλιών θερμότητας, στάθμης υγρών και άλλων μεγεθών με σκοπό την ολοκληρωμένη εικόνα χρήσης ενεργειακών πόρων. Επιπλέον, συνάρτηση όλων των παραπάνω με τις κατά τόπους περιβαλλοντικές συνθήκες με μετρήσεις από αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας και αερίων ρύπων.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  • Οι σύγχρονες πρακτικές του Internet of Things & του Cloud συγκεράζονται σε μια ενιαία και στιβαρή εφαρμογή.

  • Διασφάλιση της πληρότητας, ακεραιότητας και ασφάλειας των δεδομένων.

“Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την κατανόηση του”


ΓΝΩΣΗ
  • Άμεση εικόνα κατανάλωσης, κόστους και εκπομπής ρύπων.

  • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και δημιουργία αρχείου με ιστορικά στοιχεία.

  • Αποκάλυψη κρυφών εξόδων και άμεση γνώση προβληματικών ή ενεργοβόρων παροχών.

  • Αξιολόγηση απόδοσης εξοπλισμού αλλά και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Υπολογισμός της ιδιοκατανάλωσης μέσω συμψηφισμού σε συστήματα ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας).
ΕΛΕΓΧΟΣ
  • Χρονοπρογραμματισμός και τηλεχειρισμός συσκευών.

  • Εντοπισμός κέντρων κόστους και πρόβλεψη συντηρήσεων.

  • Υποβοήθηση του ενεργειακού υπεύθυνου των κτηρίων στην επίβλεψη τους και στο σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων. Χρήσιμο εργαλείο για τη σύνταξη της ετήσιας αναφοράς σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ6/Β/14826, ΦΕΚ 1122-Β-2010 «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα».

  • Κοινωνική λογοδοσία: Με την υλοποίηση της Δράσης, οι δημότες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την ενεργειακή συμπεριφορά των κτηρίων και να γνωρίζουν τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμματος.
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
  • Εξοικονόμηση ενέργειας.

  • Καλύτερος προγραμματισμός εργασιών και προσωπικού.

  • Ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και των υπόλοιπων χρηστών, καλλιέργεια περιββαλοντικής κουλτούρας.

  • Πρόσβαση σε ανοιχτά δεδομένα (open data).

  • Συμβατότητα με νέο εξοπλισμό και παρεμβάσεις, με σκοπό τον περιορισμό των ενεργειακών αναγκών: Συστήματα ΑΠΕ, αντικατάσταση κουφωμάτων και θερμομόνωση, αντικατάσταση λαμπτήρων, εγκατάσταση ηλεκτροβανών κ.ά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Για οποιαδήποτε πληροφορία ή σχόλιο μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης Συκεών:

Λεχόβου 4, 56626, Συκιές
2310963505
energy.neapoli-sykies@infoscope.gr_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας